Vestfoldbyen
Larvik torg

200.000 til byutvikling i Vestfold

Publisert 14.12.2009 av Østlands-Posten

Fylkesutvalget ga torsdag 10. desember sin støtte til etableringen av prosjektet "Bystrategi Vestfoldbyen".

Kart

Prosjekt og aktivitetsplan

Det er utarbeidet aktivitetsplan for prosjektet for perioden 2010 - 2012, og aktivitetsplan for høsten 2009.
vestfoldbyenkart-115

Arenautvikling i Vestfoldbyen

Horten, Tønsberg (representerer også Nøtterøy kommune), Stokke, Sandefjord og Larvik kommunene, Vestfold fylkeskommune, fylkesmannen i Vestfold v/miljøvernavdelingen, Jernbaneverket og Statens Vegvesen har sammen dannet en administrativ interimsgruppe som har startet arbeidet med å konkretisere samarbeidsambisjonene i Vestfoldbyen.