Studietur til Sveits

I september 2010 arrangerte Buskerudbyen studietur til Sveits for den politiske og administrative ledelsen i samarbeidet. Målet var å få kunnskap fra byer som satser offensivt på å øke markedsandelen for kollektivtransport og sykkel.
ordførere sveits_448x335

Det ble lagt vekt på å besøke byer som har en del fellestrekkmed kommunene i Buskerudsamarbeidet, både i størrelse og lokalisering. Studieturen ble derfor lagt til tre byer som ligger i pendlingsavstand til Zürich (Oslo), og hvor størrelsen på byene var mellom 20.000 og 100.000 innbyggere. Forholdene i Sveits og Norge er forskjellige, men flere sentrale erfaringer som ble presentert for delegasjonen fra Buskerudbyen, kan videreutvikles og tilpasses våre forhold: 1. Det satses på en arealplanlegging med fortetting i områder hvor de miljøvennlige transportformene har størst konkurransefortrinn.

 • Sykkelbysatsingen: 
  Sammenhengende sykkelveinett og tilrettelegging for sykkelparkering nær jernbanestasjoner. På korte reiser er ofte sykkel det viktigste og mest konkurransedyktige alternativet til bil, hvis forholdene er lagt til rette for det.
 • Knutepunktutvikling rundt jernbanestasjonene:
  Viser at det er mulig å utvikle et attraktivt kollektivtilbud rundt jernbanen. Det forutsetter god fram-kommelighet rundt knutepunktene slik at rutetilbudet er koordinert, og slik at det er mulig med direkte overgang mellom de ulike kollektive transportmidlene.
 • Jernbanen som ryggraden i kollektivtilbudet: 
  Det er satset på høy frekvens og korte reisetider mellom de sentrale byene i Sveits. Det betyr at det lokale kollektivtilbudet i hovedsak knytter opp reiser til jernbanestasjonen og sentrum av byene. 
 • Stamlinjenett med høy frekvens og direkte overgang i knutepunktene:
  Alle byene som ble besøkt har utviklet et stambussnett med høy frekvens, direkte overgang i knutepunktene og god framkommelighet på stamlinjenettet. Dette er et tilbud som det er lett for trafikantene å forholde seg til og som gir gode forbindelser til ulike deler av regionen.
 • De viktigste restriksjonene på biltrafikken:
  De er rettet mot gateplanlegging og tilgjengelighet i sentrum av de større byene. Det er vanskelig å benytte bil sentralt i disse byene, i form av hastighetsreduksjoner og bilfritt sentrum eller utvidet gågatenett. Samtidig gjør den gode tilretteleggingen for bil utenfor sentrum at en del kollektivtiltak er relativt kostnadskrevende.
Tips en venn  Skriv ut