Studietur til Sveits

I september 2010 arrangerte Buskerudbyen studietur til Sveits for den politiske og administrative ledelsen i samarbeidet. Målet var å få kunnskap fra byer som satser offensivt på å øke markedsandelen for kollektivtransport og sykkel.
ordførere sveits_448x335

Det ble lagt vekt på å besøke byer som har en del fellestrekkmed kommunene i Buskerudsamarbeidet, både i størrelse og lokalisering. Studieturen ble derfor lagt til tre byer som ligger i pendlingsavstand til Zürich (Oslo), og hvor størrelsen på byene var mellom 20.000 og 100.000 innbyggere. Forholdene i Sveits og Norge er forskjellige, men flere sentrale erfaringer som ble presentert for delegasjonen fra Buskerudbyen, kan videreutvikles og tilpasses våre forhold: 1. Det satses på en arealplanlegging med fortetting i områder hvor de miljøvennlige transportformene har størst konkurransefortrinn.

 • Sykkelbysatsingen: 
  Sammenhengende sykkelveinett og tilrettelegging for sykkelparkering nær jernbanestasjoner. På korte reiser er ofte sykkel det viktigste og mest konkurransedyktige alternativet til bil, hvis forholdene er lagt til rette for det.
 • Knutepunktutvikling rundt jernbanestasjonene:
  Viser at det er mulig å utvikle et attraktivt kollektivtilbud rundt jernbanen. Det forutsetter god fram-kommelighet rundt knutepunktene slik at rutetilbudet er koordinert, og slik at det er mulig med direkte overgang mellom de ulike kollektive transportmidlene.
 • Jernbanen som ryggraden i kollektivtilbudet: 
  Det er satset på høy frekvens og korte reisetider mellom de sentrale byene i Sveits. Det betyr at det lokale kollektivtilbudet i hovedsak knytter opp reiser til jernbanestasjonen og sentrum av byene. 
 • Stamlinjenett med høy frekvens og direkte overgang i knutepunktene:
  Alle byene som ble besøkt har utviklet et stambussnett med høy frekvens, direkte overgang i knutepunktene og god framkommelighet på stamlinjenettet. Dette er et tilbud som det er lett for trafikantene å forholde seg til og som gir gode forbindelser til ulike deler av regionen.
 • De viktigste restriksjonene på biltrafikken:
  De er rettet mot gateplanlegging og tilgjengelighet i sentrum av de større byene. Det er vanskelig å benytte bil sentralt i disse byene, i form av hastighetsreduksjoner og bilfritt sentrum eller utvidet gågatenett. Samtidig gjør den gode tilretteleggingen for bil utenfor sentrum at en del kollektivtiltak er relativt kostnadskrevende.
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut