Bystrategi RS logo

Prosjektrapport

samlerapport-thmb

Samlerapport

25. mai 2010 av Eva Preede

Denne rapporten er laget for alle politikere, folk i næringslivet, interesseorganisasjoner og det offentlige, som på en eller annen måte er involvert i byutvikling på kommunalt, regionalt eller nasjonalt nivå.
Bystrategi2009HoverapportWeb-1

Hovedrapport Byutvikling 2.0

Nå foreligger hovedrapporten fra prosjekt Bystrategi Region sør med tittelen "Byutvikling 2.0". Denne rapporten er laget for alle politikere, folk i næringslivet, interesseorganisasjoner og det offentlige, som på en eller annen måte er involvert i byutvikling.
v