Vestfoldbyen

Prosjekt og aktivitetsplan

Det er utarbeidet aktivitetsplan for prosjektet for perioden 2010 - 2012, og aktivitetsplan for høsten 2009.

Saken skal fremmes for Hovedutvalg samferdsel og næring samt fylkesutvalget i oktober 2009.