Organisering

Buskerudbysamarbeidet er et politisk styrt samarbeid, sammen med statsetatenes administrative ledere. Avtalen mellom samarbeids-partnerne forutsetter at samarbeidet skal være kunnskapsbasert og løsningene skal baseres på konsensus.

Trykk i illustrasjonen under for å lese mer om de forskjellige organene.

ATM-rådet ATM-utvalget Administrativ styringsgruppe Fagråd Sekreteriatet Næringslivsgruppe Arbeidsgrupper


 

Areal, transport og miljøutvalget (ATM-utvalget) er den politiske styringsgruppen i samarbeidet og består av ordførerne i de fem kommunene og fylkeskommunen, fylkesmannen og lederne i de tre statlige transportetatene, og har til sammen 10 representanter. Fylkesordfører Roger Ryberg er leder for ATM-utvalget i 2010-2011.

Areal, transport og miljø rådet (ATM-rådet) består av ordførerne, fylkesordføreren og 30 valgte politikere fra de fem kommunestyrene og fylkesting. Denne organiseringen innebærer en ny måte å samarbeide på. I ATM-rådet møtes politikere på tvers av  kommunegrenser, politiske partier og drøfter sentrale problemstillinger i samarbeidet før formell politisk behandling i kommunene og i fylkeskommunen.

I den administrative styringsgruppen deltar rådmenn, fylkesrådmann og administrative ledere fra statsetatene, samt to representanter fra næringslivet (NHO og LO). Leder av den administrative styringsgruppen i 2010 var Astrid Sommerstad, rådmann i Kongsberg kommune. Øyvind Hvidsten, rådmann i Øvre Eiker kommune er leder i 2011.

Fagrådet består av partnernes faglige ledere, samt direktøren for Buskerud Kollektivtrafikk. Prosjektsjef Tore Askim er leder av fagrådet. Buskerudbysamarbeidets sekretariat har som hovedfunksjon å koordinere alle aktiviteter i samarbeidet og legge frem saker til beslutning. Dette gjøres i nært samarbeid med alle de 10 partnerne.

Sekretariatet har pr 31.12.2010 tre fast ansatte medarbeidere; planfaglig rådgiver, kommunikasjonsrådgiver og prosjektsjef, samt en innleid samferdselsrådgiver. I tillegg har sekretariatet i 2010 frikjøpt prosjektmedarbeidere fra kommunene og fylkeskommunen. Sekretariatet holder til i rådhuset i Hokksund.

Tips en venn  Skriv ut