Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Politikk for en miljøvennlig bytransport

I Nasjonal transportplan står det at et godt fungerende transportsystem er nødvendig for å sikre funksjonelle og miljøvennlige storbyer og byregioner, og at det er behov for å dempe veksten i bilbruk og øke andelen kollektivtransport for å få til dette. Spørsmålet er hvordan byene praktisk møter disse utfordringene? Flere av foredragene på konferansen antyder ulike løsninger. Noen byer får det til andre ikke. Gjennomføring av tiltak er ofte vanskelig. Det kan både være manglende vilje og evne som ligger bak. Konferansen avsluttes med noen eksempler og en paneldiskusjon med politikere og planleggere.
 

Onsdag 21. september 2005

Fellessesjon
kl 13.00 - 16.00

 

Hva trengs for en miljøvennlig bytransport?
Eksempel på tiltak og virkemidler .

Anne Marstein Rambøll

 

 

En samtale under ledelse av Andreas Hompland om

politikk for en miljøvennlig bytransport mellom

Jøran Kallmyr (FrP), Byrådsleder i Oslo

Anne-Grete Strøm-Erichsen (AP), Bergen Kommune

Lars Aksnes Utbyggingsdirektør Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sidsel Sandelien  Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst

 

 

Veien videre for Statens vegvesenets satsing på

FOU for miljøvennlig bytransport

Olaf Søfteland Vegdirektør