Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Informasjonsteknologi og persontransport

Med denne sesjonen ønsker vi å rette fokuset på ny teknologi og persontransport - både hvordan informasjonsteknologi kan brukes i forhold til brukere av byen, og hvordan simuleringsteknologi kan brukes i planleggingen av persontransportnettet. Foredragene vil blant annet vise erfaringer fra København og Oslo.
 

Onsdag 21. september 2005

Parallelle sesjon
kl. 9.00 - 12.00

 

Københavns kollektivtransport

Per Gellert/ Torben Knudsen Hovedstadens utviklingsråd i København (HUR)

 

Sanntidtsinformasjonssystem for kollektivtransport

Jarl Eliassen Trafikanten

 

Alle transportmidler inn i ett trafikksimuleringsverktøy for persontranport

Bruk av Planleggingsverktøyet VISSIM.
Kimme Arnesen Sweco Grøner

 

Bruk av VISSIM for å få med alle trafi kantene.
Utfordringer på Carl Berners plass i Oslo.

Runar Henanger Plan Urban