Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Byen og varetransporten

Butikker, kafeer, hoteller og andre tilbud er nødvendig for en levende by. Effektiv og miljøvennlig levering av mat og drikke til serveringssteder og varer til butikkene er forsømt i byplanlegging. Foredragene setter fokus på varedistribusjon; praktiske problemer, utforming av gater og bygg og hvordan man ved bedre organisering kan redusere antall lastebiler opp til 25%.
 

Onsdag 21. september 2005

Parallell sesjon
Kl 9.00 - 12.00

 

Byliv og varelevering, skjønnheten og udyret?
Sammenhengen mellom handel og transport,
tilgjengelighet, attraktivitet og byliv
Ola Bettum Univeristetet for miljø og biovitenskap(UMB) / In'by

Lastebilsjåførens hverdag

Sven Bugge Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS)

 

Varelevering gir byen form

Marianne Skjulhaug Norconsult

 

Færre biler og mindre kjøring -

Samordning av varelevering gir store miljøgevinster.

Forsøk, evalueringer og anbefalinger fra prosjekter i  Europeiske byer Case - Linkøping

Tomas Svensson Statens väg- och transportforskningsinstitut i Sverige (VTI)