Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Utforming av gater

Håndbok for veg- og gateutforming (H017) er under revidering. Det som er relevant for by i denne vil bli lagt frem. I tillegg vil resultatene fra et større prosjekt om utforming av høytrafikkerte gater i by bli presentert. Foredragene vil også ta spesielt opp utfordringer knyttet til myke trafikanter med blant annet erfaring er fra Geneve.

 

Tirsdag 20. september 2005

 

 

Parallell sesjon

Kl 13.00 - 16.00

 

 

Krav til gateutforming i den nye håndboka for veg- og gateutforming (H017)

Odd Nygård Statens vegvesen VATT

 

Utforming av høytrafi kkerte gater

Hvordan gjøre høytrafikkerte gater attraktive for sosialt bruk.

Anders Hagson Chalmers tekniske høgskole i Göteborg

 

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Gyda Grendstad/Arve Kirkevold Statens vegvesen Vegdirektoratet

 

Funksjonelle krav - fotgjengerens plass i gata  (Fransk versjon)

Tilrettelegging for gående- Eksempel fra Genève

Suha Ozkan General Secretary of Aga Kgan Foundation, Genève