Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Gateplanlegging

Transport er et dominerende og strukturerende element i byene. Både veg- og gatestrukturen og transportløsningene generelt har derfor betydning for hva slags by vi får. Foredragene tar opp overordnede utfordringer for byene mht arealutvikling og transport. Foredragsholderne vil prøve å se markedsmessige, politiske og faglige forhold i sammenheng. Det vil bli presentert et program for metodikk for gateplanlegging mht ulike planleggingspremisser og analysemetoder. Erfaringer fra gateplanlegging i USA vil også bli presentert.
 

Tirsdag 20. september

Parallell sesjon
Kl. 9.00 - 12.00

 

"Mannen i gata"

Andreas Hompland

 

Politikk og faglige intensjoner

Kan markedskrefter og politiske og faglige intensjoner

samordnes i dagens planforvaltning?
Ragnar Evensen Asplan Viak

 

Statlig gateplanlegging

Hvordan innpasse byens krav i dagens og

morgendagens gateplanleggingsnormaler.

Einar Lillebye Statens vegvesen Vegdirektoratet (NN)

 

Creating livable Streets

-An example of a Street Design Manual from USA

Tom Kloster City og Portlamd, Oregon,Bureau of Planning