Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Parkering

Parkeringsstyring er et veldig viktig tiltak for å få ned bilbruken i byer. Både kommunene, staten og andre offentlige virksomheter samt private foretak, er aktører som kan bidra. Foredragene vil rette fokus på parkeringsstyring og regulering av arealbruk. Hovedhensikten er å informere om vellykkede erfaringer med bruk av parkeringsvirkemidler som er uprøvd i Norge. Denne delen av konferansen vil være på engelsk og vil være et internasjonalt seminar.Tirsdag 20. september 2005

Seminaret går parallelt med de norske sesjonene