Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Støy og luft forurensing

Trafikken i byene skaper både støy- og luftforurensing. Statens vegvesen har et eget sektoransvar for miljø, og reduksjon av støy og luftforurensing er derfor en viktig oppgave. Foredragene vil presentere ny forskning knyttet til støy og luftforurensning og fokusere på tiltak.

 

Tirsdag 20. september 2005

 

 

Paralellsesjon

Kl 9.00 - 12.00

 

 

Støytiltak etter forurensningsloven -

Har fasadetiltakene gitt ønsket effekt?

Wenche Kirkeby/Ingunn Milford Statens vegvesen Vegdirektoratet

 

Ny forskning om støysvake vegdekker

Truls Berge SINTEF

 

Miljøfartsgrense på riksveg 4 - Erfaringer

Sondre Meland Statens vegvesen Region øst

Stor-Oslo Distrikt

 

Lavutslippssoner i norske byer

- Miljørestriksjoner

på tunge kjøretøy

Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet

 

Lovpålagt reduksjon av luftforurensningen -

Resultatet av tiltaksutredning i Oslo - Hva skjer nå?

Anne Gislerud Oslo Kommune Samferdselsetaten