Om Transport i by Kontaktpersoner

Transport i by 2002-2005
         
Tilbake til hjemmesiden
         
Linker
         
Delprosjekter
         
Varelevering i by
         
Tiltak i bedrifter
         
Kollektivtransport
         
Sykkel
         
Gående
         
Høytrafikerte gater
         
Prosjektrom
         
Demonstrasjons prosjekter
Powered by
Custompublish.com

Miljøvennlig bytransport

Dette er innføring om hva som menes med helhetlig bytransport. Foredragene presenterer utviklingstrekk og trender i Europa, viser eksempler på gode løsninger og tar opp begrensninger og muligheter i Norge for optimal tilrettelegging for miljøvennlig bytransport.

 

Mandag 19. september 2005

 

 

Kl.  9.00- 16.00

 

 

Åpning

Per Morten Lund Statens vegvesen Region Øst

 

Persontransport i Europeiske byer -

Rammebetingelser og utviklingstrekk

Bård Norheim Transportøkonomisk institutt (TØI)

 

Fremtidens transportutvikling i byer -

Problem og muligheter

Emin Tengström Universitetet i Göteborg

 

Ny urban livsstil

Randi Hjorthol Transportøkonomisk institutt (TØI)

 

Byreiser sett med fugleperspektiv

Øystein Engebretsen Transportøkonomisk institutt (TØI)

 

Institusjonelle rammebetingelser

Arild Hervik Høgskolen i Molde

 

Lover og forskrifter som hindring for de gode løsn

Nils Fearnley Transportøkonomisk institutt (TØI)

 

Vegpakke Tønsberg -
Utfordr
inger i knyttet til samordning av Kollektivtransport, gang og  sykkel

Marit Synnes Lindseth Statens vegvesen Region Sør

 

Sykkelbyen Odense -
Helhetlig tilrettelegging for persontransport

Troels Andersen Odense kommune

 

Oppsummering
Anders Dalen Vegdirektoratet