logo

Velkommen

Dette nettstedet er et arbeidsnettsted for noen forsknings- og utviklingsprosjekter i Statens vegvesen som omhandler byer og tettsteder. Her finner du informasjon om det løpende arbeidet med prosjektene, erfaringer og resultater.

Prosjektene som er med finner du listet opp på venstre side av skjermbildet.  
Annen informasjon om Statens vegvesen finnes på www.vegvesen.no 

Dette nettstedet er også en kommunikasjonskanal til ulike deltakere som på en eller annen måte er med i arbeidet med prosjektene. Disse sidene vil, dessverre for noen og heldigvis for andre, ha begrenset tilgang.