Bystrategi RS logo
Bystrategi2009HoverapportWeb-1

Hovedrapport Byutvikling 2.0

Nå foreligger hovedrapporten fra prosjekt Bystrategi Region sør med tittelen "Byutvikling 2.0". Denne rapporten er laget for alle politikere, folk i næringslivet, interesseorganisasjoner og det offentlige, som på en eller annen måte er involvert i byutvikling.
buskerudbyen-tegning-thmb

5-årig samarbeidsavtale Buskerudbyen

Pressemelding 24. november 2009

Fylkesrådmann, Fylkesmann og rådmenn i 5 kommuner i Buskerud samt statlige transportetater anbefaler en 5-årig avtale om et areal-, transport- og miljøprosjekt i Buskerudbyen.
youtube-logo

Video: Attraktive byer

15.10.2009 av I Fosselie

Bystrategiprosjektet har i samarbeid med etatsprosjektet Miljøvennlig bystransport utviklet videoen "Attraktive byer". Filmen finnes på YouTube og er produsert av kristiansandfirmaet Dokufilm as. Kontaktpersoner i Statens vegvesen: Inge Fosselie, Guro Berge og Tor Atle Odberg.
CitiSense 2009

Rapport Citisense09

Av Tor Atle Odberg 17. september 2009

Nå foreligger konferanserapport fra Citisense09 der politikere, folk fra nærngslivet og det offentlige for andre gang var samlet om det svære temaet Fremtidens by- og næringsutvikling.
eva-preede-thumbnail

Ny prosjektleder

Av Tor Atle Odberg 10. september 2009

Ledelsen av Prosjekt Bystrategi Region sør overtas av Eva Preede i Statens vegvesen som har lang fartstid innen byplanlegging og er leder av Statens vegvesens BOTSFOR nettverk i Region sør. Hun kan nås på eva.preede@vegvesen.no eller 48 25 59 29.
skrible-thumbnail2

Visualisering av Citisense09

20. august 2009

Torhild Eide Torgersen i firmaet Skrible visualiserte innleggene på Citisense09 konferansen.
citisense-thmb

Citisense09 i Sandefjord

Av: Tor Atle Odberg 26.6.2009

Citisense09 konferansen gikk av stabelen 22.-23. juni 2009 i Sandefjord. Hovedtema for konferansen er Fremtidens by- og næringsutvikling. Hundervis grep sjansen til å bli utfordret, inspirert og beriket!
Grafikk fra forsiden av rapporten

Norway in the Creative Age

Av: Tor Atle Odberg 26.6.2009

Forsker Irene Tinagli la fram nye forskningsresultater for norske kommune i rapporten "Norway in the Creative Age" på Citisense09 konferansen. Forskningsprosjektet omhandler viktige faktorer for byregioners attraktivitet i kampen om de beste hodene som skal utvikle fremtidens næringsliv.
navarsete

Belønningsordningen for kollektivtrafikk

Av: Tor Atle Odberg 2.4.2009

Buskerudbyen, Kristiansand og Trondheim er de tre byområdene i Norge som skal forhandle om 4-årige avtaler med Samferdselsdepartementet. Totalt sett skal det deles ut over 323 millioner kroner i 2009.
nasjonaltransportplan-20090316

Bystrategi i NTP

Av: Inge Fosselie 14.3.2009

Det er grunn til å glede seg over at fellesinnspillet fra de fire byregionene i Region sør til bystrategi i NTP nå er på plass i stortingsmeldingen om Norsk transportplan 2010-2019.
v