Dokumenter fra Buskerudbysamarbeidet

Avtaler

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
162Kb   2011-05-20
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
7M   2011-04-06

Buskerudbypakke 2

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2014-05-09
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
874Kb   2014-05-09
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2014-01-29
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
250Kb   2014-01-28
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
445Kb   2013-12-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
923Kb   2013-12-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
440Kb   2013-03-20
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
466Kb   2013-03-20
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
383Kb   2013-03-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
835Kb   2013-03-14

Statens vegvesens Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Areal og transportplanen

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
14M   2013-05-23
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2012-11-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
490Kb   2012-11-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
6M   2012-11-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
3M   2012-08-16
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2012-08-16
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
104Kb   2012-08-16
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
16M   2012-08-16

 Andre relevante dokumenter for areal- og transportplanen finnes her. 

Dokumenter til ATM-utvalget - politisk ledelse

 

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
957Kb   2014-03-20
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
80Kb   2014-03-20
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
6M   2014-03-20
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
396Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
875Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
713Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
561Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
10M   2013-11-19
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
669Kb   2013-10-28
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
101Kb   2013-06-06
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
135Kb   2013-06-06
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
615Kb   2013-06-06
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
613Kb   2013-04-26
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2013-04-26
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2013-03-13
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2013-03-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
759Kb   2013-03-11
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2013-03-06

Tilleggsdokumenter og vedlegg til saksdokumentene finnes her. 

Saksdokumenter fra 2010

Saksdokumenter fra 2011

Saksdokumenter fra 2012

Dokumenter til ATM-rådet - politisk råd

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
466Kb   2013-04-29
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
248Kb   2013-04-29
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
964Kb   2013-04-29
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
258Kb   2013-04-26
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
372Kb   2013-04-26

Dokumenter fra 2010, 2011 og 2012

Tiltaksplaner

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2013-03-21
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2012-07-02
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
480Kb   2011-12-18

 

Publikasjoner

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
209Kb   2013-10-21
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
4M   2013-10-15
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2013-10-15
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
3M   2012-09-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
3M   2012-09-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
3M   2012-09-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
3M   2012-09-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
3M   2012-09-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
4M   2012-06-29
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
946Kb   2009-03-19

 

Rapporter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
421Kb   2014-02-28
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2014-02-28
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
599Kb   2014-01-13
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
7M   2013-10-28
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2013-05-15
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2013-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
929Kb   2013-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2013-05-03
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
648Kb   2013-01-24
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2012-07-02
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
815Kb   2012-06-29
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
592Kb   2011-12-19
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
3M   2011-03-21

 

Utredninger og kunnskapsgrunnlag

Utredninger fra 2009 og tidligere

Utredninger fra 2010

Utredninger etc. fra partnerne

Powerpointpresentasjoner

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
9M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
2M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
20M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
14M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
133Kb   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
12M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
3M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
14M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
1M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
674Kb   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
12M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
359Kb   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
6M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
4M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
3M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
1M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
4M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
609Kb   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
2M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
6M   2013-07-12
/images/icons/16x16new/file-ppt.png
2M   2013-07-12

 

Sammendrag

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
290Kb   2012-01-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
219Kb   2011-10-21
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
354Kb   2010-11-24
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
314Kb   2010-11-24
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
933Kb   2010-11-24

 

Kontrakter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
123Kb   2010-08-06
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
42Kb   2010-08-06
/images/icons/16x16new/file-doc.png
55Kb   2010-08-06
/images/icons/16x16new/file-doc.png
81Kb   2010-08-06

Tips en venn  Skriv ut