Dokumenter fra Buskerudbysamarbeidet

Avtaler

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
162Kb   2011-05-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2011-04-06

Buskerudbypakke 2

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2014-05-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
874Kb   2014-05-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2014-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
250Kb   2014-01-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
445Kb   2013-12-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
923Kb   2013-12-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
440Kb   2013-03-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
466Kb   2013-03-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
383Kb   2013-03-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
835Kb   2013-03-14

Statens vegvesens Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Areal og transportplanen

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
14M   2013-05-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2012-11-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
490Kb   2012-11-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2012-11-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2012-08-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2012-08-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
104Kb   2012-08-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
16M   2012-08-16

 Andre relevante dokumenter for areal- og transportplanen finnes her. 

Dokumenter til ATM-utvalget - politisk ledelse

 

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
957Kb   2014-03-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
80Kb   2014-03-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2014-03-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
396Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
875Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
713Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
561Kb   2014-01-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2013-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
669Kb   2013-10-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
101Kb   2013-06-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
135Kb   2013-06-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
615Kb   2013-06-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
613Kb   2013-04-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-04-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-03-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-03-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
759Kb   2013-03-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-03-06

Tilleggsdokumenter og vedlegg til saksdokumentene finnes her. 

Saksdokumenter fra 2010

Saksdokumenter fra 2011

Saksdokumenter fra 2012

Dokumenter til ATM-rådet - politisk råd

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
466Kb   2013-04-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
248Kb   2013-04-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
964Kb   2013-04-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
258Kb   2013-04-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
372Kb   2013-04-26

Dokumenter fra 2010, 2011 og 2012

Tiltaksplaner

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-03-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2012-07-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
480Kb   2011-12-18

 

Publikasjoner

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
209Kb   2013-10-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2013-10-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-10-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2012-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2012-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2012-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2012-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2012-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2012-06-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
946Kb   2009-03-19

 

Rapporter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
421Kb   2014-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2014-02-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
599Kb   2014-01-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2013-10-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-07-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-05-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
929Kb   2013-05-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-05-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
648Kb   2013-01-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2012-07-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
815Kb   2012-06-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
592Kb   2011-12-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2011-03-21

 

Utredninger og kunnskapsgrunnlag

Utredninger fra 2009 og tidligere

Utredninger fra 2010

Utredninger etc. fra partnerne

Powerpointpresentasjoner

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/ppt.gif
9M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
2M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
20M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
14M   2013-07-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
133Kb   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
12M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
3M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
14M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
1M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
674Kb   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
12M   2013-07-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-07-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
359Kb   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
6M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
4M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
3M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
1M   2013-07-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-07-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2013-07-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
609Kb   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
2M   2013-07-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2013-07-12
/images/icons/16x16/ppt.gif
2M   2013-07-12

 

Sammendrag

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
290Kb   2012-01-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
219Kb   2011-10-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
354Kb   2010-11-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
314Kb   2010-11-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
933Kb   2010-11-24

 

Kontrakter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
123Kb   2010-08-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
42Kb   2010-08-06
/images/icons/16x16/doc.gif
55Kb   2010-08-06
/images/icons/16x16/doc.gif
81Kb   2010-08-06

Tips en venn  Skriv ut