Grenlandsbyen
barekraftigetelemark

Bystrategi Grenland

Et regionalt samarbeid om areal, transport og klima.
grenland-150

Konseptutvalgutredning

KVU Grenland - konseptvalgutredning for Grenland til offentlig høring
bilogsykkel

Bystrategi Grenland

Nyhet av 19.01.2010 av Porsgrunn kommune

Bystrategi Grenland er et regionalt samarbeid om areal, transport og klima.
Rapportforside

Strategi for miljøvennlig persontransport i Grenland

08.12.2009 av Birgitte Hellstrøm

Strategien for miljøvennlig persontransport ble vedtatt i Fylkestinget og innebærer blant annet satsing på gange, sykkel og kollektivtransport i tillegg til bilrestriktive tiltak. Strategivedtaket er grunnlaget for søknad til Samferdselsdepartementet om belønningsmilder for kollektivtrafikk.
Danny-tett-trafikk-kort-web

Satser 1 mill. på Bystrategi Grenland

23.03.2009 av Jan Fredrik Vinje

Fylkesrådmann Rolf-Helge Grønås anbefaler å satse 1 mill. kroner på hovedprosjektet i Bystrategi Grenland i 2009. Prosjektet er et regionalt samarbeid om areal, transport og klima.
grenlandsbyen-rapport-150

Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012

Nyhet av 15.02.2009 av Birgitte Hellstrøm

BYSTRATEGI GRENLAND er et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Nå foreligger prosjektplanen aktørene er enige om.
thumb-rapport

Bystrategikonferanse i Skien

Bystrategikonferansen i Skien for politikere i Grenland gav orientering om de mest sentrale prosessene i Grenland nå og sammenhengen mellom dem.
grenlandskart-115

Grenlandsbyen - et langsiktig samarbeid om areal- og transportutvikling

5.5.2008

Som en del av det pågående prosjektet ”Bystrategi – areal og transport i byutviklingen” har Telemark fylkeskommune sammen med kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, Statens vegvesen Region sør og Jernbaneverket inngått en intensjonsavtale med mål om å møte felles utfordringer innen areal og transport gjennom:
konferanse-125

Kollektivtrafikk konferanse Grenland

Av Tor Atle Odberg 7.3.2008

Onsdag 5. mars 2008 inviterte Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune til kollektivkonferanse på Hotel Vic i Porsgrunn. Konferansens formål var å sette fokus på kollektivtransportens rolle i byutviklingen i Grenland på en lærerik og motiverende måte. Det var et spennende program som gav ulike perspektiver på kollektivtransportens utfordringer og muligheter.