Felles kunnskapsgrunnlag

Buskerudbysamarbeidet baserer seg på en kunnskapsbasert utvikling. Det betyr at samarbeidet vil etablere et kunnskapsgrunnlag i form av utredninger, analyser og erfaring fra andre samarbeid før forslagene legges frem til politisk behandling.

Tips en venn  Skriv ut