logo
LILLEHAMMER_150x116

Internt formidlingsseminar

Den 3. og 4. februar ble det holdt seminar på Lillehammer.  Første dagen var fokuset på arbeid med miljøvennlig bytransport i Region Øst og i Lillehammerområdet. Andre dagen var viet formidling og diskusjon om delprosjektene innen etatsprogrammet.

Seminar_150x114

Seminar om miljøvennlig bytransport - Myke trafikanter

Tilrettelegging for sykkel og gående er viktig for å få til mer miljøvennlig bytransport. Det er derfor flere delprosjekter om dette innen Etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport. For å presentere resultater fra noen av disse prosjektene ble det arrangert et fagmøte i Vegdirektoratet 28.september 2008