Avtaler

Det er to forpliktende avtaler som regulerer samarbeidet. Først kom den langsiktige samarbeidsavtalen som ble politisk besluttet og vedtatt av alle partnerne i desember 2009. Første intensjonsavtale om samarbeid ble underskrevet allerede 25.februar 2008.

I tillegg til den forpliktende samarbeidsavtalen har Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker inngått en avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for Buskerudbyen for 2010-2013. Avtalen, kalt Buskerudbybypakke 1, vil totalt kunne utløse 280 millioner kroner til tiltak i Buskerudbyen for perioden 2010-2013. Avtalen med Samferdselsdepartementet ble undertegnet 5.februar 2010.

Her finner du våre avtaler:

              
             Samarbeidsavtalen                       Avtalen med Samferdselsdepartementet

Tips en venn  Skriv ut