ATM - rådet

Areal, transport og miljø rådet (ATM-rådet) består av ordførerne, fylkesordføreren og 30 valgte politikere fra de fem kommunestyrene og fylkesting. Denne organiseringen innebærer en ny måte å samarbeide på.

I ATM-rådet møtes politikere på tvers av kommunegrenser, politiske partier og drøfter sentrale problemstillinger i samarbeidet før formell politisk behandling i kommunene og i fylkeskommunen. I den administrative styringsgruppen deltar rådmenn, fylkesrådmann og administrative ledere fra statsetatene, samt to representanter fra næringslivet (NHO og LO).

For referat og saksdokumenter, se her.

Medlemmer av ATM-rådet:

 

Tore Opdahl Hansen, leder Drammen H
Vidar Lande, nestleder Kongsberg A
Morten Eriksrød Buskerud fylkesk H
Trond Johansen Buskerud fylkesk Krf
Terje Vegard Kopperud Buskerud fylkesk H
Mattias Dannevig Buskerud fylkesk Ap
Britt Homstvedt Buskerud fylkesk Frp
Johan Baumann Drammen H
Jon Helgheim Drammen Frp
Odd Gusrud Drammen Krf
Ulla Nordgarden Drammen V
Masud Gharahkani Drammen Ap
Sadi Emeci Drammen SV
Helene Justad Lier H
Søren Falch Zappfe Lier H
Lars Haugen Lier Frp
Nina Johnsen Lier V
Tonje Evju Lier Ap
Ove Andreas Solberg Lier Ap
Bent Inge Bye Nedre Eiker Ap
Elly Therese Thoresen Nedre Eiker H
Tor Orsteen Nedre Eiker Sv
Pål Bentsen Nedre Eiker V
Knut Myrvold Nedre Eiker Frp
Turid S. Thomassen Nedre Eiker Krf
Ann Sire Fjerdingstad Øvre Eiker H
Kjell Erland Grønbeck Øvre Eiker Krf
Hans Kristian Sveaas Øvre Eiker H
Elisabeth Uggen Øvre Eiker Frp
Bente Skårdal Kleven Øvre Eiker Ap
Rolf A. Andersen Øvre Eiker Ap
Odd Mortensen Kongsberg Frp
Arvid Lyngås Kongsberg H
Ulf Madsen Kongsberg AP
Anne Berger Kongsberg Sp
Ellen Korvald Kongsberg V
Kirsti Kolle Grøndahl  Fylkesmannen  
Runar-Schau Carlsen  Fylkesmannen  
Øivind Holm  Fylkesmannen  
Kjell Inge Davik  Vegvesenet  
Hæhe Håkedal Skjæveland Vegvesenet  
Anders Hagerup Vegvesenet  
Anne Marstein Jernbaneverket   
Sjur Helseth Jernbaneverket   
Per S. Jensen NHO  
Jan Petter Gundersen  LO  
Runar Hannevold  Buskerud fylkesk  
Gro Solberg Buskerud fylkesk   
Sven Arild Hansen  Kystverket  
Osmund Kaldheim Drammen   
Bertil Horvli Drammen  
Hans Petter Christensen Lier  
Synnøve Tovsrud  Lier  
Bengt Nystrøm Nedre Eiker   
Siri Skøien Nedre Eiker   
Øyvind Hvidtsten Øvre Eiker   
Morten Lauvbu  Øvre Eiker  
Astrid Sommerstad Kongsberg   
Petter-Naper Hansson Kongsberg   
Kari Haugland Brakar  
     

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut