Agderbyen
thmb-helhetligeestrategier

Rapport Bystrategisamling Kristiansand

16. juni 2010 av Eva Preede

Prosjekt Bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom et bredt og forpliktende vedtak om strategier i Statens vegvesen Region sørs ledermøte 16. september 2009.
Wikipedia logo

Kristiansandregionen på Wikipedia

20.01.2010 av G Ridderstrøm

Klikk deg inn og se/rediger:
http://no.wikipedia.org/wiki/Kristiansandregionen Wikipedia er et wiki-basert leksikon eller encyklopedi som ble startet 15. januar 2001 av Jimmy Wales og Larry Sanger. Det utgis av den ideelle stiftelsen Wikimedia Foundation, som er basert i USA under en fri lisens - Creative Commons, noe som gir stor grad av frihet til å redigere og videreformidle innholdet.

Det spesielle med Wikipedia er at «hvem som helst når som helst kan redigere en hvilken som helst artikkel».

Rapportforside

Konseptvalgutredning Kristiansandregionen

15.12.2009 av G Ridderstrøm

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet er det nå igangsatt konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke i Kristiansandregionen. Regionale problemstillinger knyttet til areal- og transportutvikling mellom Arendal og Kristiansand vurderes i forbindelse med arealstrategiene for regionen og i forhold til regionale transportstrømmer.
ATP logo

ATP Kristiansandregionen

15.05.2009 av T A Odberg

I Areal- og transportprosjektet i Kristiansandregionen samarbeider kommuner, fylkeskommuner, og statsetater om areal- og transportplanleggingen. Det er et overordnet mål å legge til rette for bærekraftige transportløsninger. Prosjektet er delt i to: transportdelen og arealdelen. Disse to delprosjektene har felles styringsgruppe ATP-utvalget, men ulike mandat, finansiering og deltakelse.
Kart

Agderbyen - et langsiktig samarbeid om areal- og transportutvikling

Som en del av det pågående prosjektet - Bystrategi - areal og transport i byutviklingen - har administrasjonene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune sammen med kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Birkenes, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal og Statens vegvesen Region sør siden begynnelsen av 2007 arbeidet med å forberede et bredt samarbeid om areal- og transportutvikling.