Bystrategi RS logo
samlingdrammen-2012-3

Samling: Areal og transport i byområder

4. november 2011 av Eva Preede

Statens vegvesen tar initiativ til bystrategikonferanse i Drammen 15. og 16. mars 2012. Søkelyset settes på hvordan vi sammen skal skape miljøvennlige og attraktive byer med utgangspunkt i bykapitlet i forslaget til Nasjonal transportplan.
rapport-KVU-thumb-20110103

Rapport om gående i Kvadraturen i Kristiansand

3. januar 2011 av Eva Preede

I konseptvalgutredningen (KVU) for nytt transportsystem i Kristiansandsregionen er det en rapport om gående.
plannytt-20110111

Bystrategi i Plannytt

3. januar 2011 av Eva Preede

Prosjekt Bystrategi Region sør omtales i Plannytt.
framtidensbyer2010-thmb

Framtidens byer 2010

10. november 2010 av Inge Fosselie

450 mennesker deltok på en fullpakket og pulserende konferanse på Union Scene i Drammen 2. og 3. november.
thmb-helhetligeestrategier

Rapport Bystrategisamling Kristiansand

16. juni 2010 av Eva Preede

Prosjekt Bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom et bredt og forpliktende vedtak om strategier i Statens vegvesen Region sørs ledermøte 16. september 2009.
samlerapport-thmb

Samlerapport

25. mai 2010 av Eva Preede

Denne rapporten er laget for alle politikere, folk i næringslivet, interesseorganisasjoner og det offentlige, som på en eller annen måte er involvert i byutvikling på kommunalt, regionalt eller nasjonalt nivå.
20100324-politikerne

Fylkeskommunene fikk møte regjeringen i Drammen i går

24. mars 2010

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) trakk fram Drammensregionen som et godt eksempel på regionalt samarbeid. Nå er Drammen en av framtidens byer og et godt eksempel på regional og lokal utviklingskraft.
samlingkristiansand-thmb

Bystrategisamling i Kristiansand

Av Eva Preede 02. mars 2010

Statens vegvesen tar initiativ til bystrategisamling i Kristiansand 5.-6. mai. Sentrale temaer blir metodikk, arenaer og virkemidler for å løse transportutfordringene i byområder.
signering-buskerudbyen-thmb

280 millioner til Buskerudbyen

Pressemelding 5. februar 2010

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa undertegnet i dag, sammen med fylkesordfører og ordførerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg en fire-årig avtale om statlige belønningsmidler til bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk.
sykkelutsnitt-thmb

Grønn mobilitet

Av Eva Preede 2. februar 2010

En mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i Region sør.
v