Vestfoldbyen

200.000 til byutvikling i Vestfold

Publisert 14.12.2009 av Østlands-Posten

Fylkesutvalget ga torsdag 10. desember sin støtte til etableringen av prosjektet "Bystrategi Vestfoldbyen".

Larvik torgFylkesutvalget bevilger kr 200.000 i 2010, og er positiv til tilsvarende bevilgning for 2011. Det er utfordringene innen areal og transport i byene som står øverst på agendaen. Man tar sikte på å tilsette en prosjektleder for to år.

Hensikten med denne satsingen er å komme med i «belønningsordningen for kollektivtransport», en statlig tilskuddsordning til miljøvennlig byutvikling. Mulige søkere må vise en tydelig vilje til å gjennomføre tiltak mot personbiltrafikken, og det er de byene som lykkes best med å dempe bilbruken i byområdene som skal belønnes. Det er en stor utfordring for Vestfold, som er bilfylke nr. 1 i Norge.

Før saken ble behandlet i Fylkesutvalget 10. desember ble det gitt en orientering fra administrasjonen hvor begrepet «Vestfoldbyen» ble forklart. I «Bystrategi Vestfoldbyen» defineres begrepet slik:

Med Vestfoldbyen menes konsentrerte byområder som samarbeider i et felles bolig- og arbeidsmarked. «Vestfoldbyen» kan omfatte både et mindre geografisk område konsentrert omkring én by, og et større område som omfatter alle byene i Vestfold. Bystrategi Vestfoldbyen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune/Vestfold Kollektivtrafikk A/S, Statens vegvesen Region sør, Jernbaneverket, Fylkesmannen i Vestfold og kommunene Horten, Tønsberg, Stokke, Sandefjord, Larvik, Holmestrand og Nøtterøy.